Prosjekbeskrivelse

Kunde:   Fjell Kommune
Lokasjon:   Ågotnes, Fjell Kommune
Totalareal: 700 m2
Ferdigstillelse:   November, 2017

Ågotnes Helsehus er et kommunalt bygg i Fjell Kommune. Det har opp igjennom tidene vært barnehage og nå senest tannhelsehus. Med årene har det vært behov for å bytte ut hele taket, og vi fikk nå tildelt denne jobben av kommunen etter endt anbudskonkurranse.